SmodCMS

Szkolne Koło PCK

 

 

Opiekunowie: mgr Marta Paciej – Kusiak , mgr Ewa Stańko

 

Szkolne Koło PCK jest propozycją pożytecznego spędzania czasu wolnego, spełnienia się w życiu dla wszystkich chcących nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Podstawowym celem naszej działalności jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu. Podejmujemy szereg działań w następujących kierunkach: pomoc potrzebującym: promowanie idei humanitaryzmu, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej, kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji młodzieży.

 

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA 

 

AKCJE CHARYTATYWNE

 

 

„Wyprawka dla Żaka”

-akcja, w ramach, której zebraliśmy  książki, zeszyty (126 sztuk)  i  przybory szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Sarnowie. 

 

Oto podziękowania od wychowanków Domu Dziecka w Sarnowie.

„Wszystko. Co byście chcieli, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie…"

             Wychowankowie Domu Dziecka w Sarnowie serdecznie dziękują opiekunom Szkolnego Koła PCK oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej  za bezinteresowną pomoc. 

Bardzo dziękujemy za przekazanie nam ponad 120 zeszytów i wielu innych przyborów szkolnych tj. Piórników, ołówków, długopisów, kredek, bloków rysunkowych, papierów kolorowych….. Dzięki wsparciu, które otrzymaliśmy od Was nasze życie stało się trochę lepsze i radośniejsze.

Dziękując, życzymy, by to dobro, którym się dzielicie wróciło do Was ze zdwojoną siłą i było źródłem sukcesów w zyciu osobistym.

Wdzięczni wychowankowie z Domu Dziecka w Sarnowie

 

 

„ Październik miesiącem dobroci dla zwierząt”

- akcja, w ramach której społeczność szkolna przyniosła dla zwierząt ze schroniska w Sosnowcu – Milowicach  karmę, koce,  kołdry i inne akcesoria. Do wszystkich, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny, takie słowa skierowali pracownicy schroniska:

 

„Schronisko nigdy nie zastąpi domu

Ale dzięki Waszej pomocy

Może być jego namiastką”

 

          Serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła PCK i całej społeczności szkolnej Gimnazjum               nr 1 w Dąbrowie Górniczej za zaangażowanie w pomoc czworonogom ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu.

Kierownik Zespołu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

w Sosnowcu- Milowicach

 

 

„Święta dla Wszystkich”

-akcja, w ramach której przygotowaliśmy 50 paczek świątecznych oraz zebraliśmy dużą ilość nowych ubrań. Takie słowa skierowali do nas  wychowankowie  Domu Dziecka w Sarnowie.

„Ani tysiąc słów nie wyrazi, ani żaden podarunek nie odda tego,                  co powiedzą szczęśliwe oczy dziecka obdarowanego"

             Wychowankowie Domu Dziecka w Sarnowie serdecznie dziękują opiekunom Szkolnego Koła PCK oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej  za wspaniałe paczki                      z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

    Jesteśmy dumni, że otaczają nas ludzie, którzy nas wspomagają i jednocześnie spełniają nasze dziecięce marzenia.

Dziękujemy bardzo za Waszą pomoc, życzliwość i ofiarność. Wszystkim darczyńcom życzymy dużo zdrowia oraz wielu sukcesów.

Wdzięczni wychowankowie z Domu Dziecka w Sarnowie

 

 

 

„Szlachetna paczka”

-w ramach tej akcji zbieraliśmy artykuły spożywcze. Paczki te przekazaliśmy przed Świętami Bożego Narodzenia pięciu uczniom naszej szkoły, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. W zeszłym roku  mieliśmy nadzieję, że ta pomoc wpisze się na stałe  w harmonogram działalności Szkolnego Koła PCK, pomogliśmy jednemu z naszych uczniów. Dzisiaj pomoc ta dotarła do pięciu osób. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli  się do tej akcji. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów klasy IC  oraz III B. 

 

 

„Zbiórka darów dla potrzebujących…”

-PCK prowadzi całoroczną zbiórkę darów rzeczowych dla osób ubogich, bezdomnych oraz dla rodzin wielodzietnych. Organizuje także zbiórki dla ofiar klęsk i katastrof w Polsce. Nauczyciele, pracownicy administracji  i obsługi, rodzice i uczniowie dostarczyli dary w postaci odzieży, obuwia, pościeli, firan, zasłon oraz urządzeń codziennego użytku. Dary te zostały dwukrotnie przekazane  do Oddziału Rejonowego PCK w Sosnowcu, a następnie trafiły do najbardziej potrzebujących. Dla wszystkich darczyńców serdeczne podziękowania kieruje Prezes Oddziału Rejonowego PCK                         w Sosnowcu.

 

 

„Uczynić kogoś szczęśliwym-

To jakby jego życie pomnożyć i pogłębić”

               Podziękowanie dla Szkolnego Koła PCK , jego opiekunów oraz całej społeczności szkolnej Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki darów dla osób potrzebujących.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Sosnowcu

 

 

 

W ramach zadania działanie  na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie  pierwszej pomocy zostały zorganizowane zajęcia „Zanim zaczniesz ratować- kiedy i jak wzywać pomoc?”, natomiast w zakresie profilaktyki zdrowotnej „Wpływ fal elektromagnetycznych na zdrowie i samopoczucie człowieka”.

 

 

 

KONKURSY 

 

 

http://www.gimnazjum1.home.pl/images/kola/pck/pck_olimpiada.jpgWIEDZA RATUJE ŻYCIE

XXII Ogólnopolska Olimpiada Promocji 

Zdrowego Stylu Życia PCK

Przeprowadziliśmy szkolny etap XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i wyłoniliśmy zwycięzcę. Gratulujemy Alicji Mikołajek, uczennicy klasy III d. Dziękujemy wszystkim, którzy zmagali się z pytaniami dotyczącymi działalności PCK i promocji zdrowego stylu życia.

 

 


  

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W POMOC

NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM !

DZIĘKUJEMY WAM, LUDZIOM O OGROMNYCH SERCACH !

 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK