SmodCMS

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

 

Opiekunowie:  mgr Jlona Jeziorowska i mgr Agnieszka Jurczak

 

Spotkania i wyjścia odbywają się w/g harmonogramu dąbrowskiego

 oddziału PTTK.

SKKT upowszechnia krajoznawczy program turystyki związany z poznawaniem Ojczyzny, ochroną przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające uczniom wędrowaniu po kraju. Dzięki członkostwu w SKKT uczniowie mogą:

  • poznawać ciekawych ludzi,
  • nauczyć się interesujących rzeczy,
  • wykorzystać poznaną wiedzę z matematyki i geografii podczas marszów na orientację SKKT,
  • zdobywać odznaki turystyczne.

Każdy z członków SKKT po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację SKKT dzięki której można korzystać z rabatów handlowych za usługi noclegowe w obiektach PTTK.

 

 

 

KONKURSY SKKT 

 

KONKURS "MOJA OJCOWIZNA"

 

11 kwietnia w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej odbyło się podsumowanie konkursu MOJA OJCOWIZNA. W uroczystości uczestniczyły uczennice kl.IIId wraz z opiekunkami SKKT Iloną Jeziorowska i Agnieszką Jurczak. Nasze uczennice zostały laureatkami miejskiego finału konkursu :

 

Alicja Mikołajek zajęła I miejsce w kategorii pracy indywidualnej,

Zuzanna Juzuń i Klaudia Szczurek zajęły I miejsce w kategorii pracy zespołowej.

 

           

 

KONKURS „Z MATEMATYKĄ PO JURZE KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKIEJ”

 

Szkole Koło Krajoznawczo – Turystyczne zorganizowało szkolny konkurs 

„Z matematyką po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej”. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać zadania, w których należało wykazać się umiejętnością posługiwania się skalą. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone ocenami bardzo dobrymi z matematyki.

Zwycięzcami w konkursie zostali:

 

I miejsce – Marcin Borkowski kl.IIIC

II miejsce – Kacper Kieda kl.IIID

III miejsce – Paulina Kida kl.IIB

 

We wrześniu ogłoszony został konkurs pod hasłem „Najciekawsze miejsce Jury Krakowsko – Częstochowskiej”. Konkurs polegał na wykonaniu plakatu.

W październiku ogłoszono konkurs fotograficzny pt. „Nasze rodzinne wędrowanie”. Uczestnicy konkursu na fotografiach mieli przedstawić sposób spędzania wolnego czasu przez rodzinę, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i piękna otaczającej nas przyrody.

W listopadzie ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. „Moja rodzina na turystycznym szlaku”. Autorzy plakatów wykonali swoje prace dowolną techniką, tj. farbami akwarelowymi, plakatowymi, wyklejali z kolorowego papieru lub materiału.

W grudniu uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs polegał na wykonaniu albumu lub prezentacji. Wykonanych zostało siedem prac w formie prezentacji multimedialnych.

Najlepsze prace zostały przekazane do oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie miejskim odbędzie się w II półroczu.

 

 

KONKURSY SKKT 

I. Konkurs na najciekawiej wykonany przewodnik turystyczny po Dąbrowie Górniczej .

Technika pracy dowolna. Oceniana będzie umiejętność interesująceg zaprezentowania ciekawych miejsc w Dąbrowie Górniczej.

 

II. Konkurs propagujący lokalne krajoznawstwo i  turystykę pod wspólnym tytułem „Dąbrowa Górnicza w fotografii na przełomie dziejów”.

Fotografie można umieścić w prezentacji multimedialnej lub na plakacie. Jeżeli posiadacie stare fotografie Dąbrowy Górniczej , to warto zaprezentować je w konkursie.

 

III. Konkurs fotograficzny pod hasłem  „Cztery pory roku w Dąbrowie Górniczej na fotografii”.

 

 

 

I. Konkurs na najciekawszą piosenkę turystyczną.

 

II. Konkurs krasomówczy, którego istotą jest jak najpiękniej opowiedzieć o swojej Ojczyźnie wykorzystując wiedzę krajoznawczą.

 

III. Konkurs Krajoznawczy pt. ”Poznajemy Ojcowiznę”.

 Tematyka konkursu:

-Mój dom rodzinny, moja miejscowość.

-Dzieje mojej rodziny, tradycje i zwyczaje.

-Historia mojej Ojcowizny, obiekty, zabytkowe miejsca pamięci.

-Ludzie mojej miejscowości zasłużeni dla regionu i kraju.

-Moje najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne.

-Losy moich bliskich i rodaków poza granicami kraju.

Prace mogą być wykonane w formie albumu, prezentacji, strony internetowej.

 

Z życia koła...

 

IX Międzygimnazjalny Marsz na Orientację „Z kalkulatorem przez las”

 

14 maja 2013 r. uczniowie Gimnazjum nr 1 wraz z opiekunami mgr Iloną Jeziorowską i mgr Agnieszką Jurczak uczestniczyli w marszu na orientację. Szkołę reprezentowało 5 drużyn dwuosobowych. Marsz obejmował obszar  Pogorii  I  . Celem imprezy było propagowanie czynnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej oraz kształcenie umiejętności orientacji w terenie, posługiwania się mapą i kompasem. Podczas marszu uczestnicy rozwiązywali zadania z matematyki i geografii.