SmodCMS

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja

w Dąbrowie Górniczej

w roku szkolnym 2017/2018

 

Drody Rodzice,
 
      Rada Rodziców jest reprezentacją nas wszystkich – rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7. Chcielibyśmy przedstawić zakres naszego działania i mamy nadzieję przez to zachęcić do wsparcia finansowego szkoły, a przez to naszych dzieci.
      Na wstępie pragniemy wskazać, iż ewentualne wsparcie finansowe jest całkowicie dobrowolne, a Państwa pieniądze w całości wracają do naszych dzieci, uczniów tej szkoły. Przeznaczone są między innymi na dofinansowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych, nagród wręczanych uczniom na koniec roku szkolnego jako wyraz uznania za bardzo dobre wyniki w nauce.
W szczególnych przypadkach staramy się też pomagać uczniom, których rodziny znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, poprzez dopłaty do wycieczek szkolnych lub obiadów. W tym roku szkolnym korzystając z dofinansowania zaoferowanego przez Dyrekcję szkoły zakupimy szafki na książki dla uczniów. Niestety, od razu nie możemy wyposażyć wszystkich
dzieci, na początek będzie to klasa IV.
     Bez Państwa wsparcia szkoła nie da rady realizować wszystkich opisanych wyżej działań w tak szerokim zakresie. Liczymy na zrozumienie i współpracę.
     Ponadto prosimy o wszelkie propozycje i sugestie, zachęcamy do czynnego angażowania się w życie Szkoły i do kontaktu z Radą Rodziców za pośrednictwem skrzynki mailowej rada.rodzsp7dg@gmail.com. Serdecznie zapraszamy, także wszystkich rodziców na zebrania, których terminy zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
Wzór wniosku do Rady Rodziców służący między innymi do uzyskania indywidualnego dofinansowania jest dostępny poniżej.
 
 
SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW MOŻNA WPŁACAĆ:
 
 1. Na konto Rady Rodziców: GETIN BANK 49 1560 0013 2557 2302 9398 0001
 2. W sekretariacie szkoły.
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWE WPŁATY I BARDZO LICZYMY
NA PAŃSTWA POMOC I WSPÓŁPRACĘ.

wniosek do Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

 
I a - Justyna Renkowska
 
I b - Stanisław Szewczyk
 
IV a - Agnieszka Paczyńska
 
VII a - Aneta Jagusiak
 
II a - Aneta Wójcik
 
II b - Iwona Kołodziejczyk
 
II c - Dorota Wołoszyn
 
II d - Marcin Ratajczak
 
III a - Barbara Przeździak
 
III b - Katarzyna Jasiak
 
III c - Katarzyna Karcz
 
III d - Janusz Otulak
 
 
 

Przewodnicząca Rady Rodziców - Aneta Wójcik

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Agnieszka Paczyńska
 
Sekretarz Rady Rodziców – Katarzyna Jasiak